Οι φορολογικοί μηχανισμοί δεν είναι συσκευές που κατ’ εξοχήν προορίζονται για την ακριβή μέτρηση του χρόνου. Ο αποκλειστικός προορισμός τους είναι η δημιουργία ειδικής σήμανσης που προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών, σε σχέση με τη διαοχή του χρόνου. Δηλαδή δεν μπορεί ένα προγενέστερο παραστατικό να έχει μεταγενέστερη ώρα από αυτή των επόμενων σημαινόμενων παραστατικών.

Ωστόσο, η ώρα του ρολογιού του μηχανισμού σήμανσης πρέπει γενικά να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση της πραγματικής ώρας έκδοσης-χρήσης του παραστατικού και της ώρας σήμανσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ΠΑΗΨΣ και τη συμβολοσειρά σήμανσης, γεγονός που πιθανώς δημιουργεί προβλήματα στον εκδότη-επιτηδευματία, θα πρέπει να γίνεται διόρθωση της απόκλισης αυτής με αντίστοιχη ρύθμιση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.