ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η TAXCODE Α.Ε. δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου, παρά μόνο τα απαραίτητα και νόμιμα για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών στην περίπτωση παραγγελίας προϊόντων (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. & δραστηριότητα στην περίπτωση εταιριών).

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση διαφημιστικού υλικού προϊόντων και εξατομικευμένων προσφορών μόνο της TAXCODE Α.Ε., σε μορφή ενημερωτικών e-mail (newsletter), και δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να διαγραφεί από την υπηρεσία, εφόσον το επιθυμεί, μέσω ειδικού συνδέσμου που ενεργοποιεί ο ίδιος. Τα e-mail των χρηστών δεν κοινοποιούνται σε καμία περίπτωση σε τρίτους.

Τα παραπάνω δεδομένα δεν υπόκεινται σε επεξεργασία, πέραν της νόμιμης για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή της παροχής υπηρεσιών, δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τα αρμόδια δικαστήρια και τις δημόσιες αρχές κατόπιν επιβολής νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Οι χρήστες έχουν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στα προσωπικά δεδομένα τους.

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  • Η TAXCODE Α.Ε. χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL τύπου TLS 1.2 για την ασφάλεια της μεταφοράς των δεδομένων του χρήστη και του ιστότοπού της, ούτως ώστε να μην υποκλέπτεται και μεταβάλλεται το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας θεωρείται πως είναι ασφαλές όταν παρέχει α) μυστικότητα στην επικοινωνία, β) ακεραιότητα στα μεταφερόμενα δεδομένα και γ) αυθεντικοποίηση των συμμετεχόντων. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος της TAXCODE A.E. διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας, επαληθευμένης από αξιόπιστο τρίτο μέρος (Google Internet Authority G2).

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει αν χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, βλέποντας και πατώντας ένα πράσινο κλειδωμένο λουκέτο, που βρίσκεται στην μπάρα διευθύνσεων του περιηγητή (browser) του.

·     Οι πληρωμές μέσω κάρτας στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της TAXCODE A.E. πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας e-Commerce της Alpha Bank και της πλατφόρμας του PayPal.

e-Commerce Alpha Bank

Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας της υπηρεσίας Alpha e-Commerce εξασφαλίζεται από τα κάτωθι:

Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2/CVC2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από την TAXCODE Α.Ε..

Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από την Alpha Bank εμποδίζουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά της συστήματα.

Η ιστοσελίδα της Τραπέζης, στην οποία εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ο πελάτης της Επιχείρησης, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητά της, δηλαδή να διαπιστώσει ότι ανήκει πραγματικά στην Υπηρεσία Alpha e-Commerce της Alpha Bank.

Η διαχείριση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα της TAXCODE A.E., στους οποίους παραδίδονται ατομικοί κωδικοί προσβάσεως (username, password).

Σε περίπτωση που η εκδότρια τράπεζα υποστηρίζει τη χρήση μυστικού κωδικού για την εκτέλεση on line πληρωμών με κάρτα και ο κάτοχος της κάρτας έχει παραλάβει ανάλογο κωδικό, η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce ζητά αυτομάτως από τον Πελάτη της TAXCODE A.E. να πληκτρολογήσει τον μυστικό του κωδικό.

·     Η υπηρεσία Alpha e-Commerce είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας 3D-Secure των διεθνών οργανισμών καρτών Visa Secure, Mastercard Identity Check, American Express SafeKey® και Diners ProtectBuy για ασφαλείς online πληρωμές με κάρτα.
Με τον μηχανισμό αυτό, ο πελάτης αφού εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του, θα του ζητηθεί να εισάγει τον 3D-Secure κωδικό προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση του κατόχου της κάρτας. Η πιστοποίηση γίνεται μέσω της εκδότριας τράπεζας (issuer) και στη συνέχεια επιστρέφει ο πελάτης στην σελίδα της συναλλαγής, για την ολοκλήρωσή της.

PayPal

Το PayPal είναι πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται μεταφορές χρημάτων και πληρωμές. Το πρόγραμμα Προστασίας Αγοραστή της PayPal σας δίνει τη δυνατότητα αποζημίωσης για την πλήρη τιμή αγοράς του αγαθού, καθώς και για το αρχικό κόστος αποστολής που πληρώσατε, εάν υπήρχε, στην περίπτωση που δεν λάβετε το αγαθό από τον πωλητή ή όταν λάβετε το αγαθό και αυτό δε συμφωνεί με την παραγγελία σας. Κάθε συναλλαγή είναι κρυπτογραφημένη μέσω της προηγμένης τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Όλες οι συναλλαγές παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο για να αποτραπεί πιθανή απάτη, email phishing και κλοπή στοιχείων ταυτότητας.