ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η TAXCODE A.E. δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.taxcode.gr με σκοπό να προσφέρει ενημέρωση για τα προϊόντα της και τη δυνατότητα αγοράς τους με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του καλείται να διαβάσει προσεκτικά. Η TAXCODE A.E. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει τους όρους αυτούς, να αφαιρέσει ή να προσθέσει μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Παρακαλείστε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για πιθανές αλλαγές. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.taxcode.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος της TAXCODE Α.Ε. σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Η περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο www.taxcode.gr δεν απαιτεί εγγραφή. Εγγραφή απαιτείται για την υποβολή της παραγγελίας αγοράς προϊόντων.

Κατά την εγγραφή του χρήστη ζητούνται οι ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του. Επίσης, ζητείται από το χρήστη να δημιουργήσει δύο κωδικούς: κωδικό εισόδου (username) και μυστικό κωδικό πρόσβασης (password). Συνιστάται στο χρήστη να αλλάζει συχνά τον κωδικό πρόσβασής του (password) για λόγους ασφάλειας και να αποφεύγει ίδιους και εύκολα ανιχνεύσιμους κωδικούς. Ο χρήστης είναι ο μοναδικός γνώστης των ανωτέρω κωδικών, έχει την ευθύνη να μην τους κοινοποιεί και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση διαρροής τους σε τρίτα πρόσωπα.

Στην περίπτωση που ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς του και δεν υπάρξει δραστηριότητα από μέρους του για δεκαπέντε (15) λεπτά, γίνεται αυτόματη αποσύνδεσή του από το χώρο μελών του διαδικτυακού τόπου για λόγους ασφάλειας.

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και β) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες και σε καμία περίπτωση δε δίνονται σε τρίτους. Η TAXCODE A.E. δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε περίπτωση (ψηφιακής) διάρρηξης της σελίδας ή της βάσης δεδομένων της.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η TAXCODE Α.Ε. δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου, παρά μόνο τα απαραίτητα και νόμιμα για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών στην περίπτωση παραγγελίας προϊόντων (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. & δραστηριότητα στην περίπτωση εταιριών).

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση διαφημιστικού υλικού προϊόντων και εξατομικευμένων προσφορών μόνο της TAXCODE Α.Ε., σε μορφή ενημερωτικών e-mail (newsletter), και δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να διαγραφεί από την υπηρεσία, εφόσον το επιθυμεί, μέσω ειδικού συνδέσμου που ενεργοποιεί ο ίδιος. Τα e-mail των χρηστών δεν κοινοποιούνται σε καμία περίπτωση σε τρίτους.

Τα παραπάνω δεδομένα δεν υπόκεινται σε επεξεργασία, πέραν της νόμιμης για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή της παροχής υπηρεσιών, δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τα αρμόδια δικαστήρια και τις δημόσιες αρχές κατόπιν επιβολής νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Οι χρήστες έχουν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στα προσωπικά δεδομένα τους.

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  • Η TAXCODE Α.Ε. χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL τύπου TLS 1.2 για την ασφάλεια της μεταφοράς των δεδομένων του χρήστη και του ιστότοπού της, ούτως ώστε να μην υποκλέπτεται και μεταβάλλεται το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας θεωρείται πως είναι ασφαλές όταν παρέχει α) μυστικότητα στην επικοινωνία, β) ακεραιότητα στα μεταφερόμενα δεδομένα και γ) αυθεντικοποίηση των συμμετεχόντων. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος της TAXCODE A.E. διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας, επαληθευμένης από αξιόπιστο τρίτο μέρος (Google Internet Authority G2).

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει αν χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, βλέποντας και πατώντας ένα πράσινο κλειδωμένο λουκέτο, που βρίσκεται στην μπάρα διευθύνσεων του περιηγητή (browser) του.

·     Οι πληρωμές μέσω κάρτας στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της TAXCODE A.E. πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας e-Commerce της Alpha Bank και της πλατφόρμας του PayPal.

e-Commerce Alpha Bank

Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας της υπηρεσίας Alpha e-Commerce εξασφαλίζεται από τα κάτωθι:

Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2/CVC2, ημερομηνία λήξεως) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από την TAXCODE Α.Ε..

Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από την Alpha Bank εμποδίζουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά της συστήματα.

Η ιστοσελίδα της Τραπέζης, στην οποία εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ο πελάτης της Επιχείρησης, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητά της, δηλαδή να διαπιστώσει ότι ανήκει πραγματικά στην Υπηρεσία Alpha e-Commerce της Alpha Bank.

Η διαχείριση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα της TAXCODE A.E., στους οποίους παραδίδονται ατομικοί κωδικοί προσβάσεως (username, password).

Σε περίπτωση που η εκδότρια τράπεζα υποστηρίζει τη χρήση μυστικού κωδικού για την εκτέλεση on line πληρωμών με κάρτα και ο κάτοχος της κάρτας έχει παραλάβει ανάλογο κωδικό, η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce ζητά αυτομάτως από τον Πελάτη της TAXCODE A.E. να πληκτρολογήσει τον μυστικό του κωδικό.

·   Η υπηρεσία Alpha e-Commerce είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας 3D-Secure των διεθνών οργανισμών καρτών Visa Secure, Mastercard Identity Check, American Express SafeKey® και Diners ProtectBuy για ασφαλείς online πληρωμές με κάρτα.
Με τον μηχανισμό αυτό, ο πελάτης αφού εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του, θα του ζητηθεί να εισάγει τον 3D-Secure κωδικό προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση του κατόχου της κάρτας. Η πιστοποίηση γίνεται μέσω της εκδότριας τράπεζας (issuer) και στη συνέχεια επιστρέφει ο πελάτης στην σελίδα της συναλλαγής, για την ολοκλήρωσή της.

PayPal

Το PayPal είναι πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται μεταφορές χρημάτων και πληρωμές. Το πρόγραμμα Προστασίας Αγοραστή της PayPal σας δίνει τη δυνατότητα αποζημίωσης για την πλήρη τιμή αγοράς του αγαθού, καθώς και για το αρχικό κόστος αποστολής που πληρώσατε, εάν υπήρχε, στην περίπτωση που δεν λάβετε το αγαθό από τον πωλητή ή όταν λάβετε το αγαθό και αυτό δε συμφωνεί με την παραγγελία σας. Κάθε συναλλαγή είναι κρυπτογραφημένη μέσω της προηγμένης τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Όλες οι συναλλαγές παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο για να αποτραπεί πιθανή απάτη, email phishing και κλοπή στοιχείων ταυτότητας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η TAXCODE Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα, προκειμένου οι πληροφορίες (χαρακτηριστικά, τιμή, διαθεσιμότητα κ.λπ.) των προϊόντων & υπηρεσιών της να είναι έγκυρες και ενημερωμένες και επιφυλλάσσεται ρητώς ως προς τυχόν λανθασμένες πληροφορίες, που οφείλονται σε ανθρώπινο (π.χ. εκ παραδρομής καταχώριση) ή τεχνικό σφάλμα (π.χ. μη ενημέρωση συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας).

Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν ή υπηρεσία παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή, παρακαλείται ο χρήστης να επικοινωνεί με την TAXCODE Α.Ε. τηλεφωνικά στον αριθμό 2102583640 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales@taxcode.gr.

 

(ΥΠΕΡ)ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ [(HYPER)LINKS]

Στο διαδικτυακό τόπο www.taxcode.gr ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές [μέσω (hyper)links, banners, video], οι οποίες είναι πιθανό να μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακούς τόπους (websites) τρίτων. Η TAXCODE Α.Ε. δεν αντιπροσωπεύει, δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών, την ακρίβεια, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τη λειτουργία, τη νομιμότητα, την ακρίβειά τους. Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου που διατίθενται σε αυτούς τους ιστότοπους. Η τοποθέτηση αυτών των (υπερ)συνδέσμων γίνεται απολειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.taxcode.gr και η τοποθέτησή τους δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Με την υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε είναι διαθέσιμα και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και ότι όλα ή μέρος των προϊόντων της παραγγελίας θα του αποσταλούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, συνοδευόμενα από τα σχετικά φορολογικά παραστατικά.

Η TAXCODE A.E. ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη φέρει για τη διαθεσιμότητα ή μη προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στις σχετικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.taxcode.gr ως διαθέσιμα προς υποβολή παραγγελίας.

Εάν, κατά τη διάρκεια παραγγελίας, προπληρωθεί μη διαθέσιμο προϊόν και αυτό δεν διατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη, τότε τα χρήματα επιστρέφονται στο ακέραιο.

Οι τιμές αφορούν στην αγορά του εξοπλισμού. Για οποιαδήποτε ρύθμιση ή εκπαίδευση στη χρήση ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Με την υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε είναι διαθέσιμα και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και ότι όλα ή μέρος των προϊόντων της παραγγελίας θα του αποσταλούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, συνοδευόμενα από τα σχετικά φορολογικά παραστατικά.

Η TAXCODE A.E. ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη φέρει για τη διαθεσιμότητα ή μη προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στις σχετικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.taxcode.gr ως διαθέσιμα προς υποβολή παραγγελίας.

Εάν, κατά τη διάρκεια παραγγελίας, προπληρωθεί μη διαθέσιμο προϊόν και αυτό δεν διατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη, τότε τα χρήματα επιστρέφονται στο ακέραιο.

Οι τιμές αφορούν στην αγορά του εξοπλισμού. Για οποιαδήποτε ρύθμιση ή εκπαίδευση στη χρήση ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση.

Τρόποι παραγγελίας

Η παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της TAXCODE A.E., μέσω e-mail στο sales@taxcode.gr, τηλεφωνικά στο 2102583640 ή στα γραφεία της TAXCODE A.E.

Ακυρώσεις-Αλλαγές σε καταχωρισμένη παραγγελία

Ακυρώσεις ή αλλαγές σε καταχωρισμένη παραγγελία μπορούν να πραγματοποιηθούν στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης.

Εάν επιθυμείτε ακύρωση ή αλλαγή της παραγγελίας σας, πρέπει να να επικοινωνήστε μαζί μας στο 2102583640 ή στο sales@taxcode.gr.

Χρέωση μεταφορικών

Το κόστος αποστολής μέσω courier διαμορφώνεται ως εξής:

· Για βάρος δέματος μέχρι 2 κιλά: €4,96

· Για βάρος δέματος βάρους από 2 κιλά και πάνω το κόστος αυξάνεται κατά €1,24 ανά κιλό.

Το μέγιστο βάρος αποστολής με courier δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15 κιλά.

Στην περίπτωση που το βάρος του δέματος είναι άνω των 15 κιλών, η αποστολή γίνεται με τρόπο που θα επιλέξει ο πελάτης και επιβαρύνεται εξολοκλήρου με τα έξοδα αποστολής, εκτός και αν παραλάβει από την έδρα της Taxcode.

Σε κάθε περίπτωση, η επιβάρυνση των εξόδων μεταφοράς εμφανίζεται αναλυτικά κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, αφού συμπληρωθεί η επιθυμητή διεύθυνση παραλαβής.

Δεν υπάρχει χρέωση μεταφορικών στην περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τα γραφεία της Taxcode.

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

·  με μετρητά με την παραλαβή της παραγγελίας στον courier που θα την παραδώσει (αντικαταβολή)

·  με μετρητά ή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στο ταμείο της TAXCODE A.E., στην περίπτωση παραλαβής από τα γραφεία της TAXCODE A.E.

· με κατάθεση του ποσού στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, αφού επιλεγεί ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής

·  με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express, Diners Club) μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας e-Commerce της Alpha Bank

·  μέσω PayPal χρησιμοποιώντας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

Ο τρόπος πληρωμής με κάρτα είναι εφικτός μόνο για παραγγελίες που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο www.taxcode.gr ή στην έδρα της Taxcode και όχι για την περίπτωση της πληρωμής με αντικαταβολή.

Σύμφωνα με την §2 του άρθρου 69 του Ν.4446/2016 «Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά». Επομένως, οι παραγγελίες με συνολική αξία άνω των 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων) πρέπει να εξοφλούνται με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους.

Χρόνος αποστολής – παράδοσης προϊόντων

Τα προϊόντα, εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμα, αποστέλλονται από την TAXCODE A.E.,

·  την ίδια ημέρα, εάν η παραγγελία έγινε έως τις 12 μ.μ.

·  την επόμενη εργάσιμη, εάν η παραγγελία έγινε από τις 12 μ.μ. και μετά

· στην περίπτωση πληρωμής μέσω διατραπεζικής μεταφοράς κεφαλαίου, το προϊόν αποστέλλεται από την TAXCODE την επόμενη εργάσιμη και μόνο εφόσον έχει διαπιστωθεί η κατάθεση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος (π.χ. διαθεσιμότητα), ο χρήστης ενημερώνεται έγκαιρα τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εγγύηση προϊόντων

Όλα τα προϊόντα έχουν εγγύηση ενός έτους από την αγορά τους, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.

Τα προϊόντα με την ένδειξη «stock clearance», αν και είναι καινούρια & αμεταχείριστα, πωλούνται χωρίς εγγύηση, λόγω κατάργησής τους από τις κατασκευάστριες εταιρίες.

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Το ελαττωματικό προϊόν επιστρέφεται στην εταιρία μας για να ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί το κατασκευαστικό ελάττωμα και να αποκλειστεί τυχόν περίπτωση κακής χρήσης ή εξωτερικής επέμβασης. Κατόπιν, αντικαθίσταται από το ίδιο μοντέλο, χωρίς χρέωση, εάν υπάρχει διαθεσιμότητα, ή αντίστοιχο προϊόν πληρώνοντας τη διαφορά της αξίας, στην περίπτωση αντικατάστασης με προϊόν μεγαλύτερης αξίας.

Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς είναι απαραίτητη.

Ακύρωση παραγγελίας - Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα)

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που παρέλαβε στην αρχική τους συσκευασία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τους. Τα έξοδα μεταφορικών της επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Μετά από έλεγχο της TAXCODE A.E. για την εξακρίβωση της μη χρήσης τους, επιστρέφεται το ποσό της αρχικής τους αξίας.

Τυχόν ποσό που καταβλήθηκε για μεταφορικά έξοδα, δεν επιστρέφεται.

Στην περίπτωση που έχει ανοιχτεί η συσκευασία, το προϊόν δεν επιστρέφεται.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.taxcode.gr, ο σχεδιασμός, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TAXCODE A.E. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της TAXCODE A.E. ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα TAXCODE A.E. ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της TAXCODE A.E. ή τρίτων μερών αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της TAXCODE A.E. ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο διαδικτυακό τόπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ-ΤΥΧΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στην περίπτωση γεγονότος τυχηρού (δηλαδή γεγονότος που δεν οφείλεται σε πταίσμα-δόλο ή αμέλεια- της Taxcode Α.Ε. και που δεν προβλέφθηκε, ούτε μπορούσε να προβλεφθεί ή να αποφευχθεί από ένα μέσο εχέφρονα άνθρωπο) ή γεγόνοτος ανωτέρας βίας (δηλαδή ακραίες περιπτώσεις περιστατικών που είναι, για τις ανθρώπινες δυνάμεις, αδύνατο να αποτραπούν και α. εμπόδιο που είναι εκτός της σφαίρας ελέγχου του θιγόμενου Μέρους/συμβαλλόμενου, β. δεν ήταν λογικά δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης και γ. οι συνέπειες του εμποδίου δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να ξεπεραστούν από το θιγόμενο μέρος—ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι περιπτώσεις πολέμου, στάσεων, εξεγέρσεων, εμπάργκο, κυβερνητικών αποφάσεων, επιδημιών, φυσικών καταστροφών, ακραίων καιρικών φαινομένων, σεισμών, πυρκαϊών κ.λπ.) η TAXCODE Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) και απαλλάσσεται από κάθε αξίωση αποζημίωσης ή ικανοποίησης πάσης φύσεως.

Στις παραπάνω περιπτώσεις που είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις ή ματαιώσεις, η Taxcode Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών/συνεργατών της και για την ενημέρωσή τους, όμως δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία της να καλύψει τις συμβατικές υποχρεώσεις της.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η TAXCODE Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης του www.taxcode.gr, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, και δεν μπορεί επίσης να εγγυηθεί ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και πως τα λάθη θα διορθώνονται.

Η TAXCODE Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί στο χρήστη κατά την πρόσβασή του στο διαδικτυακό της τόπο ή/και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και το σφάλμα αυτό σχετίζεται με τη δική του τεχνολογική υποδομή.

Η TAXCODE A.E. αποποιείται κάθε ευθύνης για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Η TAXCODE A.E. δε φέρει καμία ευθύνη για τη συναλλαγή στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας ή για την περιήγηση σε ιστοσελίδες τρίτων.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.taxcode.gr αποδέχεται ότι δε χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα της TAXCODE Α.Ε. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου τρίτου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δε δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Προστασία του Καταναλωτή

(εξωτερικός σύνδεσμος Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων)

πατήστε πάνω στην παρακάτω φωτογραφία:

 

 

Ηλεκτρονική Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών-Πλατφόρμα ΗΕΔ

(εξωτερικός σύνδεσμος Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας)

πατήστε πάνω στην παρακάτω φωτογραφία:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο (εξωτερικός σύνδεσμος Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων):

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2017/03/kodikas-deontologias-ecommerce150317.pdf

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2022